Lựa chọn

GÓI WEBSITE

CƠ BẢN

Trang chủ
Giới thiệu
Dịch Vụ
Sản Phẩm
Tìm kiếm
Tin tức
Liên hệ
Không có đa ngôn ngữ
Không có tìm kiếm nâng cao
Không có Download
Không có giỏ hàng
Không có đặt hàng
Không thương mại điện tử
Không tích hợp cổng thanh toán
Trang Admin quản trị
Host 2G – 01 năm
1 Tên miền (.com/.net/.info/.org)

Giá từ

5.000.000đ

NÂNG CAO

Trang chủ
Giới thiệu
Dịch Vụ
Sản Phẩm
Tìm kiếm
Tin tức
Liên hệ
Đa ngôn ngữ
Tìm kiếm nâng cao
Download
Không có giỏ hàng
Không có đặt hàng
Không thương mại điện tử
Không tích hợp cổng thanh toán
Trang Admin quản trị
Host 2G – 01 năm
1 Tên miền (.com/.net/.info/.org)
Hỗ Trợ 24/7

Giá từ

7.000.000đ

CHUYÊN NGHIỆP

Trang chủ
Giới thiệu
Dịch Vụ
Sản Phẩm
Tìm kiếm
Tin tức
Liên hệ
Đa ngôn ngữ
Tìm kiếm nâng cao
Download
Giỏ hàng
Đặt hàng
Thương mại điện tử
Tích hợp cổng thanh toán
Trang Admin quản trị
Host 2G – 01 năm
1 Tên miền (.com/.net/.info/.org)
Hỗ Trợ 24/7

Giá từ

10.000.000

Cloud Hosting

The High performance cloud platform ever

29.99$

LỰA CHỌN

TÍNH NĂNG BỔ SUNG

Dung lượng host

Viết bài - đăng sản phẩm

Quảng cáo website

Thêm chức năng web

Thiết kế Logo hình ảnh

Quản trị website