Tên Miền Việt Nam Đăng Ký Chuyển về Duy Trì

.VN

750.000 VNĐ 450.000 VNĐ 450.000 VNĐ

.COM.VN

650.000 VNĐ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ

.NET.VN | .BIZ.VN

650.000 VNĐ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ

.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính

470.000 VNĐ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ

.NAME.VN

80.000 VNĐ 50.000 VNĐ 50.000 VNĐ

Tên Miền Tiếng Việt

40.000 VNĐ 40.000 VNĐ 40.000 VNĐ

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Tên Miền Quốc Tế Đăng Ký Chuyển Về Duy Trì

.COM

250.000 VNĐ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ

.NET

270.000 VNĐ 250.000 VNĐ 270.000 VNĐ

.ORG

320.000 VNĐ 300.000 VNĐ 320.000 VNĐ

.INFO

370.000 VNĐ 340.000 VNĐ 370.000 VNĐ

.ASIA

310.000 VNĐ 300.000 VNĐ 310.000 VNĐ

.BIZ

370.000 VNĐ 345.000 VNĐ 370.000 VNĐ

.CO

600.000 VNĐ 500.000 VNĐ 600.000 VNĐ

.XYZ

270.000 VNĐ 250.000 VNĐ 270.000 VNĐ