Thân Thiện

An Toàn

Hỗ Trợ 24/7

CPU Core HDD RAM Giá Bandwidth IP Riêng
CLOUD VPS #0Intel XEON E5-2600 Serial 1 25GB SSD 768MB + 1GB Free
88.000 VNĐ
Unlimited 1
CLOUD VPS #1Intel XEON E5-2600 Serial 2 40GB SSD 1GB + 1GB Free
184.000 VNĐ
Unlimited 1
CLOUD VPS #3Intel XEON E5-2600 Serial 3 50GB SSD 3GB + 1GB Free
382.000 VNĐ
Unlimited 1
CLOUD VPS #4Intel XEON E5-2600 Serial 4 80GB SSD 4GB + 1.5GB Free
716.000 VNĐ
Unlimited 1
CLOUD VPS #5Intel XEON E5-2600 Serial 5 120GB SSD 4GB + 1.5GB Free
765.000 VNĐ
Unlimited 1
CLOUD VPS #6Intel XEON E5-2600 Serial 5 160GB SSD 4.5GB + 1.5GB Free
1.008.000 VNĐ
Unlimited 1
CLOUD VPS #7Intel XEON E5-2600 Serial 6 200GB SSD 4.5GB + 2.5GB Free
1.200.000 VNĐ
Unlimited 1
CLOUD VPS #8Intel XEON E5-2600 Serial 6 250GB SSD 5GB + 2.5GB Free
1.575.000 VNĐ
Unlimited 1
CLOUD VPS #9Intel XEON E5-2600 Serial 16 500GB SSD 6GB + 3GB free
2.835.000 VNĐ
Unlimited 1
CLOUD VPS #10Intel XEON E5-2600 Serial 24 1000GB SSD 7GB + 3GB free
5.346.000 VNĐ
Unlimited 1

ĐĂNG KÝ

DỊCH VỤ BỔ SUNG

HDD VPS

+ 10G HDD VPS - 190.000đ x 12 tháng
+ 50G HDD VPS - 470.000đ x 12 tháng
+ 100G HDD VPS - 765.000đ x 12 tháng

Server Manager

Cao Cấp - 998.800đ x 12 tháng
Thông Thường - 210.000đ x 12 tháng

VPS/Dedicated/IP

VPS/Dedicated/Colo IPv6 - 50.000đ x 1 tháng
VPS/Dedicated/Colo IPv4 - 100.000đ x 12 tháng

Core

+ 1vCore - 100.000đ x 6 tháng

VPS IP Block

4 IP IPV4 - 240.000đ x 12 tháng
8 IP IPV4 - 480.000đ x 12 tháng
12 IP IPV4 - 660.000đ x 12 tháng
16 IP IPV4 - 880.000đ x 12 tháng

Reload OS VPS

1h - 300.000đ = OneTime
4h - 0đ = OneTime

RAM VPS

1GB - 200.000đ x 12 tháng

Restore data for VPS Server

500.000đ = OneTime