Thân Thiện

An Toàn

Hỗ Trợ 24/7

Lựa chọn gói

CLOUD STORAGE

CLOUD STORAGE #1

50 GB Dung lượng
10 User

203.400đ

/ Năm

CLOUD STORAGE #2

150 GB Dung lượng
15 User

406.800đ

/ Năm

CLOUD STORAGE #3

250 GB Dung lương Unlimited User - Admin

828.000đ

/ Năm

CLOUD STORAGE #4

500 GB Dung lương Unlimited User - Admin

1.350.000đ

/ Năm

CLOUD STORAGE #5

1000 GB Dung lương Unlimited User - Admin

2.249.800đ

/ Năm

CLOUD STORAGE #6

2000 GB Dung lương Unlimited User - Admin

3.580.200đ

/ Năm

CLOUD STORAGE #7

5000 GB Dung lương Unlimited User - Admin

7.200.000đ

/ Năm

CLOUD STORAGE #8

10000 GB Dung lương Unlimited User - Admin

13.500.000đ

/ Năm

ĐĂNG KÝ

DỊCH VỤ BỔ SUNG

25GB HDD CLOUD STORAGE

50.000đ x 12 tháng

50GB HDD CLOUD STORAGE

100.000đ x 12 tháng

500 GB HDD CLOUD STORAGE

1000.000đ x 12 tháng