Thân Thiện

An Toàn

Hỗ Trợ 24/7

CPU Cores Storage RAM Giá Bandwidth IP Riêng
SERVER PRO #1Intel XEON E5620/E5-2620 4 60 GB 1GB + 1GB Free SSD - 594.000 VNĐ
NVME - 714.000 VNĐ
Unlimited 1
SERVER PRO #2Intel XEON E5620/E5-2620 6 120 GB 3GB + 3GB Free SSD - 1.259.000 VNĐ
NVME - 1.459.000 VNĐ
Unlimited 1
SERVER PRO #3Intel XEON E5620/E5-2620 8 160 GB 4GB + 4GB Free SSD - 1.614.000 VNĐ
NVME - 1.874.000 VNĐ
Unlimited 1
SERVER PRO #4Intel XEON E5620/E5-2620 10 180 GB 5GB + 5GB Free SSD - 2.039.000 VNĐ
NVME - 2.359.000 VNĐ
Unlimited 1
SERVER PRO #5Intel XEON E5620/E5-2620 12 200 GB 6GB + 6GB Free SSD - 2.437.000 VNĐ
NVME - 2.764.000 VNĐ
Unlimited 1
SERVER PRO #6Intel XEON E5620/E5-2620 16 240 GB 8GB + 8GB Free SSD - 2.643.000 VNĐ
NVME - 3.400.000 VNĐ
Unlimited 1

ĐĂNG KÝ

DỊCH VỤ BỔ SUNG

HDD VPS

+ 10G HDD VPS - 190.000đ x 12 tháng
+ 50G HDD VPS - 470.000đ x 12 tháng
+ 100G HDD VPS - 765.000đ x 12 tháng

Server Manager

Cao Cấp - 998.800đ x 12 tháng
Thông Thường - 210.000đ x 12 tháng

VPS/Dedicated/IP

VPS/Dedicated/Colo IPv6 - 50.000đ x 1 tháng
VPS/Dedicated/Colo IPv4 - 100.000đ x 12 tháng

Core

+ 1vCore - 100.000đ x 6 tháng

VPS IP Block

4 IP IPV4 - 240.000đ x 12 tháng
8 IP IPV4 - 480.000đ x 12 tháng
12 IP IPV4 - 660.000đ x 12 tháng
16 IP IPV4 - 880.000đ x 12 tháng

Reload OS VPS

1h - 300.000đ = OneTime
4h - 0đ = OneTime

RAM VPS

1GB - 200.000đ x 12 tháng

Restore data for VPS Server

500.000đ = OneTime

ĐĂNG KÝ

DỊCH VỤ BỔ SUNG

HDD VPS

+ 10G HDD VPS - 190.000đ x 12 tháng
+ 50G HDD VPS - 470.000đ x 12 tháng
+ 100G HDD VPS - 765.000đ x 12 tháng

Server Manager

Cao Cấp - 998.800đ x 12 tháng
Thông Thường - 210.000đ x 12 tháng

VPS/Dedicated/IP

VPS/Dedicated/Colo IPv6 - 50.000đ x 1 tháng
VPS/Dedicated/Colo IPv4 - 100.000đ x 12 tháng

Core

+ 1vCore - 100.000đ x 6 tháng

VPS IP Block

4 IP IPV4 - 240.000đ x 12 tháng
8 IP IPV4 - 480.000đ x 12 tháng
12 IP IPV4 - 660.000đ x 12 tháng
16 IP IPV4 - 880.000đ x 12 tháng

Reload OS VPS

1h - 300.000đ = OneTime
4h - 0đ = OneTime

RAM VPS

1GB - 200.000đ x 12 tháng

Restore data for VPS Server

500.000đ = OneTime